Actiuni

Pentru Libertate, împotriva vaccinării forțate!

Afiș Împotriva Vaccinarii obligatorii

Membrii Partidului Noua Dreaptă vor participa la manifestarea organizată la Parlament, Duminică 7 Martie, pentru a ne exprima dezacordul față de Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în România, care conţine prevederea obligativităţii pentru întreaga populație.

 

 

Vom aminti actualilor parlamentari faptul că:

1. În România nicio intervenţie medicală nu poate fi obligatorie. Fiecare cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului - Legea nr. 46/2003, art.13).

2. Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr. 95/2006) stipulează că medicul trebuie să acționeze respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa - Art. 382 (1).

​3. Constituţia României garantează drepturi individuale care împiedică legiferarea oricăror acte medicale obligatorii. Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art. 22), libertatea individuală este inviolabilă (Art. 23) și orice persoană are dreptul să dispună de ea însăşi (Art. 26).

​4. Codul Civil garantează integritatea şi autodeterminarea persoanei. Integritatea fizică și autodeterminarea oricărei persoane sunt garantate si ocrotite în mod egal de lege - Art. 61.(1). Corpul uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritate fizică -Art. 64.(1),(2).

Pentru toate motivele prezentate vom cere amendarea proiectului de lege după cum urmază:

1. Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea, ca act medical.

2. Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.

3. Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.

4. Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.

5. Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

Arh. Constantin Nechita
Președintele Filialei București a Partidului Noua Dreaptă

Developed by Logicon!