Partidul Noua Dreaptă este partidul naționaliștilor români, al tuturor celor care consideră că a-ți iubi țara nu este o rușine ci o virtute. Al tuturor celor care consideră că fiecare popor trebuie să-și cultive valorile naționale, să-și păstreze identitatea prin limbă, tradiții și religie, să le transmită mai departe generațiilor viitoare. Al tuturor celor care timp de 30 de ani s-au simțit nereprezentați și înșelați de actualele partide parlamentare.

Și care la următoarele alegeri vor avea ocazia să voteze oameni noi, fără compromisuri și fără compromiși. Oameni loiali, muncitori, cinstiți și curați, competenți, iubitori de țară, apărători de principii și de valori morale, doritori de a reda românilor bunăstarea, independența, suveranitatea și demnitatea națională prin:

-apărarea caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al Statului Român;
-reîntregirea României prin unirea celor două state românești, România şi Republica Moldova;
-scoaterea UDMR în afara legii, a tuturor partidelor și organizațiilor care promovează autonomia teritorială pe criterii etnice;
-abrogarea Legii 217/2015 și a tuturor legilor liberticide care aduc atingere istoriei și culturii române;
-consolidarea independenței justiției și scoaterea acesteia de sub influența ambasadelor străine și a găștilor politice autohtone;
-dezvoltarea capacităţii de apărare și transformarea României într-o putere regională în Balcani și Europa de Est;
-sprijinirea comunităţilor româneşti autohtone din nordul Bucovinei, sudul Basarabiei, Valea Timocului, Transnistria, Maramureșul istoric și Balcani (aromâni, megleno-români și istroromâni);
-consolidarea comunităţilor românilor din diaspora şi întărirea legăturilor acestora cu România;
-sprijinirea întreprinzătorilor români şi a capitalului autohton;
-impozitarea companiilor multinaționale care activează pe teritoriul României şi a companiilor care plătesc taxe în paradisuri fiscale;
-exploatarea resurselor naturale ale României în folosul românilor și creşterea nivelului redevenţelor;
-asigurarea independenţei energetice a României prin finalizarea și pornirea Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă;
-oprirea tăierilor ilegale de păduri și interzicerea pe termen nelimitat a exportului de masă lemnoasă brută;
-asigurarea securităţii alimentare a României prin creşterea producţiei agricole şi redresarea industriei alimentare;
-stoparea vânzării terenurilor agricole către străini;
-anularea privatizărilor frauduloase;
-confiscarea marilor averi ilicite;
-anularea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă, care refuză un loc de muncă sau obțin venituri din alte surse;
-eliminarea subvenţiilor de la Bugetul de Stat acordate partidelor parlamentare;
-combaterea şi eradicarea corupţiei din administraţia de stat.;
-anularea retrocedărilor ilegale din Transilvania către grofii maghiari și urmașii acestora;
-garantarea siguranţei cetăţenilor şi destructurarea clanurilor interlope.;
-desființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, un organism totalitar și anti-constituțional;
-apărarea familiei tradiţionale și combaterea legalizării căsătoriilor și adopțiilor homosexuale;
-abrogarea Legii 4/2008 (Legea lui Mitică) care blochează participarea normală a suporterilor la evenimentele sportive;
-creșterea veniturilor pentru pensionari și eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii; -apărarea libertății religioase și a Bisericii Ortodoxe Române confruntată cu ofensiva secularismului și creștinofobiei;
-alocarea unor procente de minimum 6% din PIB pentru Educaţie și Sănătate, domenii vitale pentru existenţa și dezvoltarea unui popor educat și sănătos;
-anularea retrocedărilor ilegale din Transilvania către grofii maghiari și urmașii acestora;
-recunoașterea dreptului la viață al copilului nenăscut, din momentul concepției;
-conectarea prin autostrăzi a provinciilor istorice ale României și a celor două capitale româneşti, București şi Chișinău;
-reformarea Uniunii Europene și transformarea acesteia într-o Europă a națiunilor libere și a statelor suverane şi independente;
-respectarea dreptului internaţional, renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale;
-formarea unei clase politice noi, educată în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale;
-pastrarea si chiar accentuarea majoritatii demografice romanesti pe teritoriul Romaniei. Promovarea unei ample politici de redresare a natalitatii in acest sens;
-educarea intensiva a tineretului in spiritul corectitudinii, cinstei, onoarei si a datoriei. Scopul nostru final este instaurarea si utilizarea internationala a stereotipului ”corect ca un roman!”;
-stoparea exodului tinerilor şi specialiştilor peste hotare;
-stoparea declinului demografic care ameninţă viitorul Naţiunii Române şi promovarea unei politici de redresare a natalităţii. Cresterea cuantumului alocațiilor pentru copii;
-repatrierea milioanelor de români care şi-au părăsit ţara şi familiile din cauza guvernelor liberalo-pesedisto-udemeriste;
-respingerea cotelor de imigranţi impuse României de Comisia Europeană și interzicerea înfiinţării de noi centre pentru refugiaţi pe teritoriul României.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...